Kik pályázhatnak

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.5-16

 

A felhívás célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Rendelkezésre álló forrás

10 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-1000 db.

 

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 

 1. Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:

 

 1. aa) Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. – 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 2. ab) Képzéshez kapcsolódóan a előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 3. ac) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

 

 1. Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:
 2. ba) Nyilvánosság biztosítása

 

Választható tevékenységek:

 

 1. a) Projekt előkészítési tevékenységek
 2. aa) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
 3. ab) HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
 4. hátrányos helyzetű munkavállalók ( a Felhívás 3.4.4.1 j) pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
 5. munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.

 

 1. ac) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
 2. a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
 3. belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

 

 1. ad) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
 2. b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
 3. ba) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 4. bb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

 

 

Műszaki és szakmai elvárások

 • képzési terv benyújtása max. 1 szerzői ív terjedelemben a felhívásban megfogalmazott tartalommal.
 • támogatható képzések:
  • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) Fktv. 1. § (2) a) pontja alapján;
  • 2. § 5a. pontjában definiált egyéb nyelvi képzések;
  • 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
  • 2. § 5. pontjában egyéb képzések
  • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet egyéb nyelvi képzés
 • Távoktatás esetén a felhívásban leírtakat figyelembe kell venni.
 • A képzéseken kizárólag a nagyvállalat saját munkavállalói jogosultak részt venni.
 • A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
 • A külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.

 

Kötelező vállalások

Képzésbe bevont munkavállalók száma: min. 22 fő

Képzésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma: képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a.

A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása: a képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők munkavállalók min 80%-a.

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap.

 

Projekt területi korlátozása

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régió

 

Támogatást igénylők köre

 • nagyvállalkozások
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt
 • rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel

 

Támogatási kérelem benyújtása

A pontos beadási határidőt még várjuk.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

 

Saját munkavállalók száma (fő) Adható támogatási összeg (Ft)
250- 500 10.000.001- 40.000.000
501-1000 40.000.001-70.000.000
1001 felett 70.000.001-100.000.000

 

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
Képzési támogatás 50%
·       Képzési támogatás – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 60%

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

Elszámolható költségek

Projekt előkészítés (csekély összegű)

 • Előzetes tanulmányok: képzési terv, képzési igény felmérés, belső képzés esetén tananyag fejlesztés, HR fejlesztési stratégia elkészítése (együttesen max. 4 millió Ft lehet)
 • Közbeszerzés költsége

Projektmenedzsment költsége (bérköltség/megbízási díj) (csekély összegű)

Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége (csekély összegű)

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,
 • szakértői szolgáltatás költségei.

Nyilvánosság biztosítása (csekély összegű) (elszámolható költség max. 0,5%-a)

 

Az eddigiek nem haladhatják meg az összes elszámolható 9%-át.

 

Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek – csekély összegű támogatásként és képzési támogatásként is elszámolható

 • Munkavállalók képzési költsége (oktatók költsége, oktatók utazási és szállásköltsége, helyiségek bérleti díja) (munkavállalónként max. 400.000 Ft/fő)
 • Képzéshez kapcsolódó egyéb költségek (vizsgáztatás, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag, munkaruha, védőruha)
 • Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége, ha az a munkavégzéstől más helyszínen van
 • Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége
 • Munkaidőben történő képzés esetén, arányosítva bérköltség

 

Bővebben
Kik pályázhatnak:

Kérdése van?

Hívjon minket!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás