SKC

 

 

SKC DEVELOPMENT

Az SKC Holding cégcsoporton belül 2008-tól felnőttképzési intézményként működünk, ezen idő alatt ezernél is több képzést tartottunk meg sikeresen. A megfelelő képzettség biztosítása a hazai vállalatok és a gazdasági élet számára a termelékenység, az innováció, a versenyképesség növekedését jelenti. 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK

Gépkezelői képzések

A szaktanfolyam célja, hogy a leendő gépkezelők olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.
Jelentkezési feltételek: 
– 18. életév betöltése
– megfelelő orvosi alkalmassági vélemény
– 2 db igazolványkép
– személyi igazolvány, lakcímkártya
Képzési díj: 80 000 Ft / fő
Vizsgadíj: 35 000 Ft / gépcsoport

TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK

Elmélet:
 Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 óra
 Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8 óra
 Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 óra
Gyakorlat:
 Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 óra
3312 Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés 4 óra
3313 Vezetőállásos targonca-kezelői képzés 5 óra
3324 Vezetőüléses targonca-kezelői képzés 6 óra
3327 Vontató targonca-kezelői képzés 6 óra
3336 Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés 6 óra
3681 Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú
aggregát-kezelői képzés 4 óra
3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői képzés 3 óra
3624. Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés 3 óra
3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés 4 óra
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő
és szállító gép-kezelői képzés 4 óra
3628 Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés 3 óra

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK

Elmélet:
 Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 óra
 Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8 óra
 Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 óra
Gyakorlat:
Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 óra
4111 Járműemelő-kezelői képzés 4 óra
4121 Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés 4 óra
4141 Parkoló emelő-kezelői képzés 4 óra
4191 Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői képzés 2 óra
4211 Ollós emelőállvány-kezelői képzés 4 óra
4213 Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés 2 óra
4221 Mobil szerelő állvány-kezelői képzés 4 óra
4223 Mobil szerelő kosár-kezelői képzés 6 óra
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés 6 óra
4225 Hídvizsgáló-kezelői képzés 6 óra
4226 Építési személy- és teherfelvonó-kezelői képzés 2 óra
4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd-kezelői képzés 4 óra
4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány-kezelői képzés 4 óra

4329 Reptéri catering jármű-kezelői képzés 4 óra
4341 Toronydaru-kezelői képzés 8 óra
4351 Árbocdaru-kezelői képzés 8 óra
4361 Híddaru, futódaru-kezelői képzés 4 óra
4362 Portáldaru-kezelői képzés 6 óra
4371 Bakdaru-kezelői képzés 6 óra
4372 Forgódaru-kezelői képzés 4 óra
4373 Ablakdaru-kezelői képzés 4 óra
4374 Konténer emelő-kezelői képzés 4 óra
4375 Konzoldaru-kezelői képzés 4 óra
4391 Födémdaru-kezelői képzés 4 óra
4411 Autódaru-kezelői képzés 6 óra
4412 Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés 4 óra
4431 Lánctalpas daru-kezelői képzés 4 óra
4451 Járműre szerelt daru-kezelői képzés 4 óra
4511 Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszk. rakodó)
kezelői képzés 6 óra
4572 Kompaktor-kezelői képzés 4 óra
4593 Vagonkirakó-kezelői képzés 4 óra

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK

Elmélet:
 Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 óra
 Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8 óra
 Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 óra
Gyakorlat:
Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 óra

1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés 6 óra
1212 Gumikerekes kotró-kezelői képzés 6 óra
1222 Lánctalpas kotró-kezelői képzés 6 óra
1223 Teleszkópos kotró-kezelői képzés 6 óra
1311 Vedersoros kotró és árokásó-kezelői képzés 6 óra
1412 Földtoló-kezelői képzés 6 óra
1522 Földgyalu-kezelői képzés 6 óra
1612 Földnyeső-kezelői képzés 6 óra
1732 Gumihenger-kezelői képzés 3 óra
1712 Statikus henger-kezelői képzés 3 óra
1722 Vibrációs henger-kezelői képzés 3 óra
3411 Dömper (kerekes anyagszállító)-kezelői képzés 6 óra
3412 Önrakodó dömper-kezelői képzés 8 óra

Angol nyelvi képzések KER A1

A képzés célja, az angol nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése előzetes tudásmérés alapján, munkavállalók munkahelyi nyelvi szükségletei
figyelembevételével, az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények
teljesítésének céljával, KER A1 szinten.
A képzés óraszáma: 90 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– A képzésbe bekapcsolódni a képző előzetes tudásszint felmérése alapján lehetséges, a képző döntése szerint.
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
KER A1 modul
A képzésben résztvevő képes legyen a tananyagegység során meghatározott és elsajátított ismereteket – nyelvtani szerkezeteket, szókincset és témaköröket
– készségeket, képességeket, az adott KER nyelvi szintnek, valamint kommunikációs- és civilizációs céloknak megfelelően alkalmazni, illetve azokat a
mindennapi életben és munkája, tanulmányai során előforduló helyzetekben felhasználni.
Számonkérés formája:
A számonkérés írásbeli (tanórákon, vagy tanórán kívül végzett önálló munka alapján) és/vagy szóbeli (tanórákon egyéni vagy páros vagy csoportos munka)
formában történik.
A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerinti képzés utolsó, tudásméréssel záruló tananyagegységére vonatkozóan tanúsítvány kiállítására jogosult az a
képzett, aki nem lépte túl a megengedett hiányzás mértékét (vagy a túllépéssel érintett óraszám tananyagát a 3.2 pontban leírtak szerint pótolta) és a
tudásmérés eredményét tekintve legalább 60%-os eredménnyel, sikeresen teljesítette e tananyagegység záró követelményeit.

Angol nyelvi képzések KER A2

A képzés célja, az angol nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése előzetes tudásmérés alapján, munkavállalók munkahelyi nyelvi szükségletei
figyelembevételével, az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények
teljesítésének céljával, KER A2 szinten.
A képzés óraszáma: 90 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– A képzésbe bekapcsolódni a képző előzetes tudásszint felmérése alapján lehetséges, a képző döntése szerint.
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
KER A2 modul
A képzésben résztvevő képes legyen a tananyagegység során meghatározott és elsajátított ismereteket – nyelvtani szerkezeteket, szókincset és témaköröket
– készségeket, képességeket, az adott KER nyelvi szintnek, valamint kommunikációs- és civilizációs céloknak megfelelően alkalmazni, illetve azokat a
mindennapi életben és munkája, tanulmányai során előforduló helyzetekben felhasználni.
Számonkérés formája:
A számonkérés írásbeli (tanórákon, vagy tanórán kívül végzett önálló munka alapján) és/vagy szóbeli (tanórákon egyéni vagy páros vagy csoportos munka)
formában történik.
A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerinti képzés utolsó, tudásméréssel záruló tananyagegységére vonatkozóan tanúsítvány kiállítására jogosult az a
képzett, aki nem lépte túl a megengedett hiányzás mértékét (vagy a túllépéssel érintett óraszám tananyagát a 3.2 pontban leírtak szerint pótolta) és a
tudásmérés eredményét tekintve legalább 60%-os eredménnyel, sikeresen teljesítette e tananyagegység záró követelményeit.

Asszertív kommunikációs technikák

Résztvevők váljanak képessé a képzés segítségével az adott kommunikációs partner gyors, pontos beazonosítására, valamint ismerjék meg saját
kommunikációs stílusukat, és ennek segítségével használják a meglévő erőforrásaikat és találják meg az egyéni fejlődési irányaikat, valamint ismerjenek meg
az egyes típusokhoz való alkalmazkodást leginkább segítő kommunikációs technikákat, viselkedésmódokat.
A képzés óraszáma: 36 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– alapfokú iskolai végzettség
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
A stressz hatása a személyes hatékonyságra
 A stresszorok azonosítása és oldó technikák bemutatása.
Önismeret, önbecsülés és önbizalom
 Általános személyiségelméletek, valamint az asszertív személyiség bemutatása.
Verbális kommunikáció és személyes hatékonyság
 A hatékony verbális kommunikáció bemutatása. Kommunikációs technikák elsajátítása a másik félre való jobb odafigyelésre, megértésükre, saját
igényeink megfelelő közvetítésére.
Nonverbális kommunikáció
 A testbeszéd és vokalitás csatornáinak bemutatása.
Konfliktuskezelés
 Olyan készségek elsajátítása, melyek segítséget nyújtanak a másokkal felmerülő konfliktusok megelőzéséhez és kezeléséhez.
Meggyőzés, Tárgyalástechnika

 A befolyásolás: a meggyőzés technikáinak ismertetése.
Számonkérés formája:
Az órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.
A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése. Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása.
A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.

Asszertív kommunikációs technikák és személyes hatékonyság fejlesztése

Résztvevők váljanak képessé a képzés segítségével az adott kommunikációs partner gyors, pontos beazonosítására, valamint ismerjék meg saját
kommunikációs stílusukat, és ennek segítségével használják a meglévő erőforrásaikat és találják meg az egyéni fejlődési irányaikat, valamint ismerjenek meg
az egyes típusokhoz való alkalmazkodást leginkább segítő kommunikációs technikákat, viselkedésmódokat.
A képzés óraszáma: 56 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– alapfokú iskolai végzettség
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Asszertivitás
 Asszertivitás fogalmának elsajátítása.
A stressz hatása a személyes hatékonyságra
 A stresszorok azonosítása és oldó technikák bemutatása.
Önismeret, önbecsülés és önbizalom
 Általános személyiségelméletek, valamint az asszertív személyiség bemutatása.
Verbális kommunikáció és személyes hatékonyság
 A hatékony verbális kommunikáció bemutatása. Kommunikációs technikák elsajátítása a másik félre való jobb odafigyelésre, megértésükre, saját
igényeink megfelelő közvetítésére.
Nonverbális kommunikáció
 A testbeszéd és vokalitás csatornáinak bemutatása.
Konfliktuskezelés

 Olyan készségek elsajátítása, melyek segítséget nyújtanak a másokkal felmerülő konfliktusok megelőzéséhez és kezeléséhez.
Meggyőzés, Tárgyalástechnika
 A befolyásolás: a meggyőzés technikáinak ismertetése.
Manipulatív szituációk
 A befolyásolás: meggyőzés technikáinak ismertetése.
Önérvényesítés csoportban
 Olyan csoportdinamikai jelenségek ismertetése, melyek hatással vannak az egyéni asszertív törekvésekre.
Asszertivitás a hétköznapokban
 Elsajátított ismeretek konkrét szituációkba helyezése. Személyes helyzetek feldolgozása.

Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként, az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérések tartalma: Tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: részt vett
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben
meghatározott mértéket, az összes óraszám 20%-át.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Az előző bekezdésben meghatározott számonkérési rendszerben a „részt vett” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a
felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.

Barista képzés

Ennek a képzésnek célja a kávéfőzés különböző módszereinek elsajátítása. Hasznos szakmai tudással gazdagodhatnak a kávé felszolgálásában és főzésében.
A háttértudás ismeretében képességüket hasznosítani tudják akár munkájuk akár hobbi szinten is.
A képzés óraszáma: 24 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– alapfokú iskolai végzettség
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Kávétörténet, Kávéfogyasztási szokások
 A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a kávé történetét, a legelterjedtebb kávézási szokásokat a világban. Hazánkra jellemző
kávézási hagyományokat. A kávéfogyasztás élettani hatásának megismerése. A résztvevő egy kialakult képet kap ebben a tananyagrészben a kávé
megjelenéséről és alkalmazásának módjáról.
Kávétípusok
 A résztvevők ismerjék a különböző és legelterjedtebb kávétípusokat. Az elkészítésükhöz szükséges legfontosabb elméleti tudást.
Kávégépek és darálók ismerete
 A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a legelterjedtebb kávégépek és darálók felépítését, részeit és a biztonságos használathoz
szükséges ismereteket elsajátítani. A karbantartáshoz szükséges eszközök megismerése. Műszaki ismeretek.
Kávékészítés
 A legfontosabb tananyagegység, melynek elsajátítása során a résztvevő képessé válik nem csak hagyományos kávék, de a legkülönbözőbb
kávékülönlegességek elkészítésére is. A főzési technikák elsajátítására és a fogyasztók legmegfelelőbb kiszolgálására. A tananyagegység során a
résztvevők a Magyarországon legjellemzőbben előforduló kávétípusokat is elkészítik és felszolgálják.
Számonkérés formája:

Az órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése. Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása.

Csapatépítés

A képzés célja a szervezeti együttműködés javítása, a hatékonyság és a csapatszellem növelése.
A képzés óraszáma: 20 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Csapatfejlesztés
 A tanegység célja a csoporton belüli szerepek és dinamikák tisztázása, a motivációk megtalálása, az elköteleződés erősítése, a csapaton belüli
probléma kezelés hatékonyabbé tétele.
Szervezeti együttműködés fejlesztése
 A tanegység célja a szervezeti hatékonyság erősítése, az együttműködés fejlesztése.
Számonkérés formája:
Gyakorlati
Tananyag-egységenként, az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően. Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok
megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a meghatározott mértéket, aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor
releváns válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Digitális szemléletformálás és IPAR 4.0

A képzés célja, a modern világban nélkülözhetetlen a legalább készségszintű infokommunikációs ismeretek megléte, azonban ilyen irányban fejlesztésre
szorulnak az idősebb munkavállalók, ezért képzésekkel növelni szükséges a vállalkozások digitális érettségét. A digitalizáció és az IPAR 4.0 a gazdasági
növekedésben kulcsszerepet játsszanak. A versenyképesség megőrzése érdekében a tanfolyamon keresztül szükséges növelni a munkavállalók és
munkáltatók digitális szemléletformálását, amiken keresztül innovatív szemléletet sajátíthatnak el és nyitottabbak lesznek az új technológiai megoldásokra,
és ezáltal képesek lesznek munkaerőpiaci helyzetük megerősítése mellett szervezetük eredményességének növelésére is.
A képzés óraszáma: 40 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Digitális ismeretek
 A résztvevő digitális nyitottságának növelése. A résztvevő digitális szemléletformálása. A digitális ismeretszint növelése, a digitális ismeretek
bővítése és fejlesztésének lehetősége. Otthoni és munkahelyi környezetben is megnövekedett a digitális eszközök használata, ezért elengedhetetlen
a digitális ismeretek fejlesztése és biztonságos használata. A tananyagegység elvégzésével a résztvevők nyitottabbak lesznek a digitális eszközök és a
megszerzett tudás biztonságos használatára.
Negyedik ipari forradalom általános megismerése
 Az ipari termelés területén zajló technológiai forradalmat (digitalizált termelési láncok, robotika, automatizáció, az ember és a gépek
együttműködésére épülő kiber fizikai rendszerek) bemutatása. A résztvevők részére felvázolni az Ipar 4.0 előnyeit és az abban lévő lehetőséget, mint
a termelés hatékony szervezése, automatizált gyártás vagy automatizált fejlesztés. A lehetőségek kihasználása főleg a gyártási folyamatok
optimalizálását központba helyezve. Az Ipar 4.0 is a fejlődés, a jól átgondolt belső működés a célja. A tananyagegység elvégzésének a célja, hogy a
képzésben résztevőknek bemutassa, hogyan tudják a lehető leghatékonyabban kiaknázni az Ipar 4.0. központjában álló lehetőségeket.
Számonkérés formája:
Az elméleti órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.
Megfelelt: A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Hatékony vezetői kömmunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan vezetői ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyeknek alkalmazásával a csapatuk és a szervezetük
egészének teljesítményét is javítani tudják. A képzés célja, hogy a résztvevőkben tudatosuljon a vezetői szerep tartalma és eszköztára, továbbá fejleszteni
tudják egyes, a vezetői munkában kiemelkedően fontos szerepet játszó készségeiket.
A képzés óraszáma: 24 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
 alapfokú végzettség
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Hatékony vezetői kommunikáció
 A résztvevő fejlessze kommunikációs képességeit, ezzel hatékonyabban tudja végezni vezetői tevékenységét és képes lesz magasabb teljesítmény
elérésére.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként, az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérések tartalma: Tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket,
aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott.

részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Integrációs munkavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő képzés

A képzés célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával nem rendelkező felnőtt lakosság részvételét a
képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A
munkahelyváltás előtt álló emberek munkavállalási esélyeit elősegítse.
A képzés óraszáma: 24 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Munkaerő- piaci kompetenciák fejlesztése
 A tanegység célja, hogy javítsa a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő, ill. a munkahelyváltás előtt álló emberek munkavállalási esélyeit,
elősegítse – egyéni felmérésén és felkészítésén alapuló – foglalkoztatását.
 A résztvevők megismerjék azokat a módszereket, melyek révén képessé válnak a különféle tevékenységeik eredményességének elemzésére,
valamint képessé válnak a felelősségük és lehetőségeik felismerésére a munkahelyi környezetükben tapasztalt hatékonyságdeficites helyzetek
megoldásában. Képesek legyenek a képzés során fejlesztett készségek, megismert és elsajátított megoldások szélesebb körben, munkavégzésükkel
kapcsolatos és hétköznapi élethelyzetekben történő alkalmazására.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati feladatok, tesztek
Számonkérések rendszeressége: A képzés végén
Számonkérések tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és
kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése. Megszerezhető minősítések: megfelelt/ nem megfelelt
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket, aktív részvételt tanúsít az órákon. Tudásszintjének ellenőrzésekor
releváns válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Mentális képességfejlesztő tréning

A résztvevő hozzásegítése, hogy a munkájában aktuálisan felmerülő kérdéseire, elakadásaira megtalálja a saját megoldását, válaszát miközben fejlődik
tudatossága, képességei és fokozódik felelősségvállalása saját életének alakítása iránt is. A résztvevő tisztába legyen saját reális énképével. A megfelelő
énkép kialakításával. Ennek a több szempontú interdiszciplináris tréningnek a célja többrétegű. Elsődleges cél, hogy a résztvevő a tréning befejezésekor
magabiztosan tudjon kommunikálni, akár a magánéletében, akár a munka világában, naponta új kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, akár a munkahelyen, akár a
magánéletben.
A képzés során a résztvevők megismerik a személyiségükkel kapcsolatos hibákat, hiányosságukat és Team Flow rendszer gyakorlati alkalmazásával ezen
hiányosságok meghatározását és képességfejlesztésüket a tudatos döntések kialakítását. Képes lesz a figyelmi szintjének növelésére, a stressz szint
csökkentésére, döntés minőség javítására és regenerálódásra, csapatban való hatékony együttműködésre.
A képzés óraszáma: 30 óra
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
– alapfokú iskolai végzettség
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Kapcsolatépítés, kommunikáció
 A résztvevő hozzásegítése ahhoz, hogy a munkájában aktuálisan felmerülő kérdéseire, elakadásaira megtalálja a saját megoldását, válaszát
miközben fejlődik tudatossága, képességei, rezilienciája és fokozódik felelősségvállalása saját életének alakítása iránt is.
 A résztvevők ismerjék meg a társas kapcsolatokra vonatkozó ismeret értelmezését, a megfelelő kapcsolatteremtés szabályait és a megfelelő
kommunikáció kialakításának szabályait. A hatékony kapcsolatépítés főleg azoknak, akiknek naponta kell új kapcsolatokat építeniük. Elsajátítani azon
ismereteket, melyek elősegítik, hogy szórakoztató módon bővíteni tudjuk kapcsolatainkat.
Énkép és önismeret, személyiségre ható tényezők
 A tananyagegység célja megismertetni a résztvevőt az „énnel” kapcsolatos fogalmakkal, az énkép kialakulásában szerepet játszó tényezőkkel,
valamint a reális és ideális énkép kialakításának lépéseivel, továbbá bemutatni a reális önismeret és az egészséges lelki működés összefüggéseit. A

résztvevők ismerjék meg a személyiség fogalmát és a személyiségre ható tényezőket. A személyiség alakulása a fejlődés által létrejött változások
során.
 A résztvevők be tudják azonosítani a kiégési szindróma tünetegyüttes okait, hatásait, és megismerjék az ebből fakadó, motiválatlan hanyatlási
időszak, produktivitásbeli csökkenés, egészségügyi problémák megelőzésének, kezelésének lehetőségeit.
Team Flow technológiájának alkalmazása, képességfejlesztés
 A képzésen résztvevő a képzés során feltárt személyiség hiányainak, hibáinak felismerése során olyan technológia alkalmazása mely segít a figyelmi
szint növelésében, stressz szint csökkentésében, döntés minőség javításában és regenerálásban. A hiányosságok meghatározásával javítani a
résztvevő célzott képességeinek javításában. Változások létrehozása tudatos döntéssel, elektronikus eszközök segítségével. Csoportot képező
egyének agyhullámainak analízisén és azok speciális játékos formában való fejlesztésen alapul.
Számonkérés formája:
Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése.
Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása.
Egy szituációs fealadat a résztvevő és az oktató között, ahol egy előre kitalált problémára kell megoldási javaslatokat tenni a résztvevőnek.
A rendelkezési idő : 10 perc
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a sikeresen teljesített záróvizsga és a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.

Szolgáltatói magatartás optimalizálása

A képzés célja a szervezeti hatékonyság javítása, az ügyfélelégedettség növelése. Ezenkívül, hogy a résztvevő panasz- és konfliktuskezelési kompetenciái
fejlődjenek, illetve képes legyen eredményesebben képviselni a cég céljait, értékeit.
A képzés óraszáma: 20 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Ügyfélközpontú magatartás kialakítása
 A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a minőségi szolgáltatás alapjait, elérésének lehetőségeit.
Panasz- és konfliktus kezelés
 A tanegység célja, hogy a résztvevők eredményesebben tudják kezelni a problémás helyzeteket, ezáltal saját munkakörnyezetüket és személyes
hatékonyságukat javítsák, illetve növeljék az ügyfél elégedettség mértékét.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként, az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérések tartalma: Tananyag-egységenként, a tananyagegység célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: Megfelelt / részt vett

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a 3. pontban meghatározott mértéket, aktív
részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Táblázatkezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők magabiztosan tudják használni a táblázatkezelő programokat, ezáltal hatékonyabb és gyorsabb munkavégzésre legyenek
alkalmasak.
A képzés óraszáma: 32 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Táblázatkezelés
 A modul sikeres elvégzésével a résztvevő képes táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban. A hatékonyság érdekében ismeri a
beépített funkciókat pl. a Súgót. Tud a cellába adatot bevinni és listákat létrehozni. Tud adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni,
továbbá sorokat és oszlopokat szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően átnevezni a munkalapokat.
 Tud táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket létrehozni. Megfelelő gyakorlattal rendelkezik a függvények
létrehozásában és a függvényhibák felismerésében, illetve a szám és a szövegtartalom formázásában. Az információ minél pontosabb átadása
érdekében ki tudja választani, létre tudja hozni, és meg tudja formázni a megfelelő grafikont. Képes lesz a táblázat oldalszámait megfelelően
beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a tartalmat a nyomtatás előtt.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Az egyes témakörök és a tanegység végén.
Számonkérések tartalma: Tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: Megfelelt / részt vett
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket,
aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Takarítók továbbképzése

A résztvevők tudásának bővítése és kompetenciájának erősítése a takarítási szakmában.
A képzés óraszáma: 30 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 alapfokú iskolai végzettség
 egészségügyi alkalmasság
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Munka, tűz és balestevédelmi ismeretek
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen bemutatni a takarítói tevékenység sajátos munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi előírásait, a veszélyhelyzetek és környezetszennyezés kiküszöbölésének alapismereteit.
 A technológiai fegyelem szempontjából helyesen ismerje a takarítók szintjén alkalmazott eljárásokat és technológiákat és készségszinten tudja
azokat végrehajtani. Ismerje az összes ezen a szinten alkalmazható kezelőszer, kézi eszköz, gép és tartozék működési elvét, előkészítési, felhasználási
és tárolási követelményeit. Sajátítsa el a veszély esetén elvárható és szakszerű viselkedést, cselekvést.
Takarítók kompetenciájának fejlesztése
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen a hozzáadott értékkel munkáját szervezettebben és hatékonyabban végezni.
Számonkérés formája:
Az órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.

Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése. Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása. Egy adott szennyeződés
eltávolítása, kézi vagy gépi eszközökkel.
A rendelkezési idő : 10 perc
A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, a kezelőszer-
szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Wordwall képzés

A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevők mindazon személyek, akik érdeklődnek a Wordwall használata iránt, képesek legyenek könnyen, gyorsan
használni a Wordwall programot, melyen egyszerűen gyorsan lehet feladatokat készíteni, így is sokoldalú gyakorlási lehetőséget kínálva a diákok, hallgatók,
gyermekük vagy egyéb személyek részére.
A képzés óraszáma: 30 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 középiskolai végzettség
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Wordwall program alapismeretek
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen bemutatni a Wordwall program alapvető működéséhez szükséges feltételeket.
A használatának alap lépéseit, a regisztráció lépéseit, a menü használatát.
Wordwall program használatának lépései
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen a hozzáadott értékkel munkáját magasabb fokon elvégezni. Digitális ismereteit
növelve, színesebben és játékosabban átadni az ismerettudást a bárki számára. A Wordwall program segítségével feladatokat, házi feladatokat
létrehozni, és azokat más személyekkel megosztani. Amennyiben szükséges a feladatokat kinyomtatni.
Számonkérés formája:
Az órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.

Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése. Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása. Egy feladat létrehozása
a Wordwall program használatával. A rendelkezési idő : 30 perc
A feladat része a Wordwall programon keresztül egy sablon kiválasztása és egy egyszerű feladat létrehozása.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Wordwall képzés pedagógusoknak

A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevő pedagógusok képesek legyenek könnyen, gyorsan használni a Wordwall programot, melyen egyszerűen gyorsan
lehet feladatokat készíteni, így is sokoldalú gyakorlási lehetőséget kínálva a diákok részére.
A képzés óraszáma: 30 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 középiskolai végzettség
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Wordwall program alapismeretek
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen bemutatni a Wordwall program alapvető működéséhez szükséges feltételeket.
A használatának alap lépéseit, a regisztráció lépéseit, a menü használatát.
Wordwall program használatának lépései
 A képzésben résztvevő a tananyagegység elvégzésével képes legyen a hozzáadott értékkel munkáját magasabb fokon elvégezni. Digitális ismereteit
növelve, színesebben és játékosabban átadni az ismerettudást a bárki számára. A Wordwall program segítségével feladatokat, házi feladatokat
létrehozni, és azokat más személyekkel megosztani. Amennyiben szükséges a feladatokat kinyomtatni.
Számonkérés formája:
Az órák (szemléltetés, magyarázat) során nyitott, irányított oktatói kérdésekkel történő interaktív ismeretellenőrzés. Az egyéni és csoportos
feladatmegoldások során folyamatos visszajelzés az oktató részéről az elsajátított ismeretek megfelelő alkalmazására vonatkozóan.

Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
A képzést záró gyakorlati feladat legalább 50%-os teljesítése. Záró feladat az elsajátított ismereteknek megfelelő tudás alkalmazása. Egy feladat létrehozása
a Wordwall program használatával. A rendelkezési idő : 30 perc
A feladat része a Wordwall programon keresztül egy sablon kiválasztása és egy egyszerű feladat létrehozása.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben

Stresszkezelés

A képzés célja tudatosítani a résztvevőkben hogyan hat szervezetükre a stressz, mik lehetnek káros hatásai és azokat miképpen lehet csökkenteni.
Megismerik milyen konstruktív módszerek léteznek. A tréning során elsajátítható stresszkezelő stratégiák használatával képessé válnak az őket érintő
mindennapi munkahelyi és magánéleti stressz hatások eredményes kezelésére, csökkentésére, ezáltal személyes hatékonyságuk növelésére. 
A képzés óraszáma: 20 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Stressz hatása a munkára, magánéletre
 A tananyagegység tanulása során a résztvevők elsajátítják mik azok a stresszorok, hogyan lehet azonosítani és az oldásra használt módszerek
megismerése.
 Milyen magánéleti és munkahelyi stressz jellemző a résztvevőre
Stresszkezelés
 A tananyag sikeres elvégzésével a résztvevők megismerkednek a stresszhelyzetekkel való hatékony megküzdésével.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: A képzés végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.

Számonkérések tartalma: A képzés végén, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek,
képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Záró számonkérés: Az oktató által összeállított gyakorlati feladat (szituációs) önálló megoldása
Megszerezhető minősítések: Megfelelt / részt vett

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg az összes óra 20%-át, aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns
válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

Parkok, kertek ápolási és gondozási ismerete

A zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása. A képzés célja ezen ismeretek elsajátítása.
A képzés óraszáma: 24 óra
Link a letölthető jelentkezési laphoz
A képzés tananyagegység megnevezése, célja:
Parkok, kertek általános ismeretek
 A tananyagegység tanulása során a résztvevők elsajátítják a kert és parkfenntartáshoz kötődő legfontosabb műszaki ismereteket. Megismerik a kert
és parkfenntartásban használt erő- és munkagépek, illetve eszközök működési elvét, szerkezetét.
Növények ápolása, gondozása
 A tananyag sikeres elvégzésével a résztvevők megismerkednek a zöldfelületek fenntartási munkáival. Minden zöldfelület képző növénycsoportnál
részletesen megismerik a növénycsoport általános és speciális fenntartási munkáit.
Számonkérés formája:
Számonkérések formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként, az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérések tartalma: Tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Oktató által előzetesen összeállított kiscsoport/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása
a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése. Előadások közbeni szóbeli értékelés, valamint az elmélet helyes alkalmazásának megfigyelése a
gyakorlatban. Órai gyakorlat eredményének ellenőrzése, kiértékelése.
Záró számonkérés: Az oktató által összeállított gyakorlati feladat önálló megoldása
Megszerezhető minősítések: Megfelelt / részt vett

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
Megfelelt: A résztvevő hiányzása nem haladja meg az összes óra 20%-át, aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns
válaszokat adott.
Részt vett: A résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § alapján.
A számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.

SKC-Development Kft.
Engedélyszám: E/2022/000019
Nyilvántartási szám: B/2020/005103

Ügyfélszolgálati iroda:
3300 Eger, Kistályai út 153.
Ügyfélfogadási idő: hétköznap (hétfőtől-péntekig) 8:00-16:00

4046 Debrecen, Bethlen u. 6-8/D. 1/1.
Ügyfélfogadási idő: hétköznap (hétfőtől-péntekig) 8:00-16:00

E-mail: development@skc.hu
Telefon: 06 70 377 3187

Írjon nekünk!

11 + 7 =

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás